Start up бізнес школа Тернопіль Замовлення реклами тернопільська область

Хто з тернополян має право на отримання одразу 10-ти пенсій?

Для того, щоб отримати одразу 10 щомісячних виплат при виході на пенсію, потрiбно вiдповiдати чотирьом головним умовам, якi зазначенi в законах “Про пенсiйне забезпечення” та “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”.

На великi одноразовi пенсiйнi виплати можуть розраховувати працiвники комунальних та державних установ за умов:

 • якщо їм призначають пенсiю за вiком, починаючи з 01.10.2011;
 • якщо такi громадяни у день досягнення пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали в установах та установах державної чи комунальної форми власностi на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсiї за вислугу рокiв;
 • у них є страховий стаж (для чоловiкiв – 35 рокiв, для жiнок – 30 рокiв) на таких посадах;
 • якщо вони до цього не отримували жодної iншої пенсiї.

До страхового стажу вiдносять усi перiоди роботи у державних та комунальних установах, зазначених у Перелiку освiтнiх установ, охорони здоров’я та соцiального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсiю за вислугу рокiв.

При призначеннi пенсiї за вислугу рокiв можна додавати стаж роботи у навчальних закладах, закладах охорони здоров’я та соцiального захисту для осiб, зазначених у вiдповiдному перелiку.

Хто може розраховувати на одноразову виплату 10 пенсiй:

 • працiвники загальноосвiтнiх навчальних закладiв; вiйськових загальноосвiтнiх навчальних закладiв; музичних та художнiх шкiл;
 • працiвники мiжшкiльних навчально-виробничих комбiнатiв;
 • працiвники дитячих будинкiв, дитячих трудових та виховно-трудових колонiй, дитячих приймальних пунктiв та приймачiв-розподiльникiв для неповнолiтнiх, логопедичних пунктiв та стацiонарiв, шкiл-клiнiк;
 • працiвники вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї, професiйно-технiчних навчальних закладiв;
 • працiвники дошкiльних навчальних закладiв усiх типiв;
 • працiвники позашкiльних навчальних закладiв;
 • працiвники бiблiотек;
 • працiвники дитячих клiнiк, полiклiнiк, лiкарень, санаторiїв, диспансерiв, будинкiв дитини, дитячих вiддiлень у лiкарнях, санаторiях, диспансерах та установах для виконання покарань;
 • лiкарняних закладiв, лiкувально-профiлактичних установ особливого типу, лiкувально-трудових профiлакторiй, амбулаторно-полiклiнiчних закладiв, закладiв швидкої та невiдкладної медичної допомоги, закладiв переливання кровi, закладiв охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних закладiв, санаторно-курортних закладiв та територiальнi органи Держсанепiдслужби (щодо працiвникiв, якi не є державними службовцями), дiагностичних центрiв;
 • аптек, аптечних кiоскiв, аптечних магазинiв, контрольно-аналiтичних лабораторiй;
 • медико-соцiальних експертних комiсiй; бюро судово-медичної експертизи;
 • iнтернатних установ для iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв та людей похилого вiку;медичних вiддiлiв протезних пiдприємств.

Мітки: ,

Джерело | Правий берег

Тернопіль Теребовля Бучач Заліщики Борщів Чо р тків Г у сятин Підв о ло- чиськ Ланівці Збараж Шумськ К ременець К озова Бережани Підгайці Зборів Монасти- риська